Tanker for Sydhavnen

Tanker for sydhavnen

RO PÅ ANKER JØRGENSENS PLADS

Der skal være normale tilstande på pladsen, så beboerne får fred for mange års gener og utryghed. Der skal gøres forsøg med alkoholforbud, og brugerne af pladsen skal hjælpes ud af misbrug og have rum andre steder i bydelen.

BAVNEHØJKVARTERET SKAL STYRKES

Bavnehøjkvarteret skal være et samlingspunkt med kulturelle fyrtårne som GAME og Sydhavn Teater. Sammenhængen med nabokvarterene skal styrkes, og det trygge nærmiljø bevares. Samtidig skal Bavnehøj Skole og den nye skole i Jernbanebyen styrkes gennem et samarbejde.

FLERE KULTUR- OG FRITIDSFACILITETER

På Sluse- og Teglholmen har man forsømt at sørge for gode rammer for kultur- og fritidsaktiviteter for børn og voksne, både fysiske, musiske og kreative – ude og inde. Det skal der rettes op på.

CYKELBRO TIL AMAGER FÆLLED

En cykel- og gangbro for enden af Teglholmsgade skal give adgang til grønne arealer, som der er for få af på holmene.

FLERE BADEZONER

Det skal være muligt at hoppe i havnen flere steder under hensyn til beboere og trafik i havnen.

CYKELBRO OVER SYDHAVNSGADE

En cykel- og gangbro skal give adgang til metro-stationen for beboerne i Bådehavnsgade og binde holmene og den gamle del af Sydhavnen bedre sammen.

SVØMMEHAL I BÅDEHAVNSGADEKVARTERET

Sydhavnen skal have sin egen svømmehal. For når nye beboere flytter ind på begge sider af Bådehavnsgade, skal vi sørge for tilstrækkeligt med fælles faciliteter.

TIPPEN SKAL SIKRES

Tippen er vores vigtigste naturområde med et rigt fugle- og dyreliv og en unik biodiversitet. Men kun den sydlige del er fredet, så vi skal sikre, at også den nordlige del friholdes for byggeri i fremtiden.

ELLEBJERG SKOLE FOR ALLE

Flere familier flytter til Sydhavnen. Derfor skal Ellebjerg Skole udvides med en ny skolebygning, hvor de ældste elever fra de nye og gamle bydele kan gå i skole sammen. En fritids- og ungdomsklub i høj kvalitet skal tilbyde aktiviteter for alle unge i Sydhavnen.

ET LEVENDE HANDELSSTRØG

Borgbjergsvej og Mozartsvej skal styrkes som et handelsstrøg med gode detail- og special-butikker, der vil give liv og aktivitet til Sydhavnen.

PIOPARKEN SOM GRØNT ÅNDEHUL

Skoleparken skal være et fedt uderum i dagtimerne og et grønt åndehul for alle naboer i fritiden ved bl.a. at etablere bynær natur med høj biodiversitet og fokus på fællesskab.

Læs mere:

Fremragende folkeskoler

Et godt fritidsliv

Stem 2450