Stem 2450

Sydhavnen skal være rummelig. Vi skal tage hånd om mennesker med sociale udfordringer og problemer med stoffer og alkohol. De skal have kvalificeret hjælp til at få en bolig, og til at komme ud af deres misbrug. Samtidig skal der være steder i byrummet, hvor de kan opholde sig, uden at det skaber utryghed og larm for de øvrige beboere. Særligt omkring Anker Jørgensens Plads er det sidste et problem, og det må og skal vi have løst med en flerstrenget indsats.

Et blomstrende kulturliv er en af de helt store kvaliteter ved at bo i en storby, og derfor skal det prioriteres. Men kulturlivet skal ikke kun leves i den indre del af København. Der skal være mulighed for at gå i teatret eller til koncert i alle bydele. Og i Sydhavnen skal Østre Kapel istandsættes til scene for Sydhavn Teater. 

“Jeg vil gøre en forskel for vores bydel”

Hans Præstbro, Sydhavnen

Vi sydhavnere elsker den rummelighed, som er et særkende for bydelen. Men vi kan kun bevare rummeligheden, hvis der ikke bliver trukket for store veksler på den. Derfor går jeg ind for boligsocial anvisningsret til private udlejningsboliger, så det ikke kun er i bydele (som Sydhavnen) med mange almene boliger, at beboere med sociale udfordringer bor.

På Tegl- og Sluseholmen har man forsømt at prioritere fælles faciliteter som kulturhus, svømmehal og bibliotek. Der mangler indendørs og udendørs sportsfaciliteter til en uendelig lang kø af børn og voksne i en bydel med 15.000 indbyggere, som gerne vil gå til noget meningsfuldt i fritiden i deres nærområde. Der mangler legepladser og fællesarealer og grønne byrum, hvor man kan mødes. Der kan sagtens plantes flere træer rundt om i bydelen. Og der skal være flere badezoner, så det er muligt at bade flere steder i havnen uden at få en bøde. Desuden skal der være bedre offentlig transport til Sydhavn St, Carlsberg og Vesterbro i perioden indtil metroen åbner.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at vi griber den chance, som byudviklingen giver os. Etableringen af nye boligområder langs Borgmester Christiansens Gade og Bådehavnsgade betyder fx, at der skal bygges en ny skole. Og det er nu, vi har mulighed for at tænke de nye byområder sammen med de gamle – og tænke i nye fællesskaber. Fx i form at et fælles skoledistrikt med en mere blandet sammensætning af børn. På holmene og i den gamle del af Sydhavnen kan vi også skabe nye og attraktive ungemiljøer til vores ældste børn. Noget, som i den grad mangler i dag.

Læs mere:

Mine tanker for Sydhavnen

Fremragende folkeskoler

Et godt fritidsliv