Lidt om hvem jeg er

Mit navn er Hans Præstbro, jeg er 50 år og bor med min familie i Sydhavnen. Jeg er musiker og lydtekniker, og har sideløbende arbejdet som bl.a. it-supporter og som lønnet medarbejder i foreningen Brug Folkeskolen. Jeg er født og opvokset i Vejle som søn af en sygeplejerske og en postarbejder, men jeg har boet det meste af mit liv i København, og her stiller jeg nu for første gang op til Borgerrepræsentationen som ny kandidat for Socialdemokratiet. Jeg er ny i politik, men har en masse erfaring med fra alt det andet, jeg har lavet i mit liv – og p.t. er jeg i gang med en bachelor i offentlig administration.

Jeg har ikke altid gået med en politiker i maven, og jeg er ikke som mange andre politikere ”skolet” i de ungdomspolitiske rækker. Min politiske glød blev tændt, efter jeg gik ind i arbejdet i skolebestyrelsen på min datters skole, fordi jeg syntes, der var noget, som ikke var godt nok. Alt for mange i vores bydel valgte folkeskolen fra, og jeg arbejdede i mange år for at vende den udvikling. Det lykkedes, fordi vi var mange i bydelen, som gik ind i et fællesskab om at skabe en forandring. Derigennem lærte jeg en masse andre ildsjæle i Sydhavnen at kende. Og jeg lærte politikerne på Rådhuset at kende. Det var også på den måde, jeg fandt ud af, at jeg var socialdemokrat.

Socialdemokratiet har i årevis stået i spidsen for at løfte folkeskolen i København gennem milliardinvesteringer i nye folkeskoler og renovering af gamle. Kort sagt er mit politiske kompas formet af mine personlige livserfaringer, mit parti og min forankring i Sydhavnen. Nu er jeg formand for Socialudvalget i Kongens Enghave Lokaludvalg, og jeg vil gerne vælges til Borgerrepræsentationen, fordi jeg mener, at nogle ting i København kan gøres bedre. Og fordi jeg som politiker på rådhuset vil kunne være med til at sætte en ny retning for vores by.

Fx er der alt for stor forskel på folkeskolerne i København. Et barn, der går på en skole i en udsat bydel, har ikke de samme muligheder som andre børn i København. Børn er opdelt efter hjemmebaggrund – blandt andet fordi familier søger de skoler, hvor flest ligner dem selv. Det skal der laves om på, så vi får blandede folkeskoler overalt i byen, sådan at alle får klassekammerater med forskellig baggrund. Derfor skal vi fx have et loft for, hvor stor en andel af tosprogede, der må være på en skole.

Det lokale demokrati er under pres i København, fordi der er kolossalt mange indbyggere i forhold til de ganske få politikere på rådhuset. Byen vokser, og politikerne skal nå at sætte sig ind i stadig flere sager. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg derfor først og fremmest være en repræsentant for mit lokalområde, og samtidigt tage ansvar for hele byen på de politikområder, jeg kommer til at arbejde med.

Læs mere:

Mine tanker for Sydhavnen

Fremragende folkeskoler

Et godt fritidsliv

Stem 2450