Fremragende folkeskoler

Vores folkeskoler skal være det naturlige førstevalg for alle københavnere. Det skal de, fordi blandede folkeskoler styrker det fællesskab, som vores samfund bygger på. Min ambition er, at københavnske folkeskoler skal være de bedste skoler i landet – både hvad angår fysiske rammer og indhold. Vi skal fortsat bygge og renovere, så vi får skoler i verdensklasse. Vi skal skabe de optimale rammer for at levere et fagligt indhold, som er bedre end på privatskolerne.

I dag er det sådan, at forældre bogstavelig talt flytter fra områder i København, hvor de lokale folkeskoler ikke opleves som attraktive. Det starter en negativ spiral, og den er vi nødt til at stoppe. Uanset hvor man bor i København, skal folkeskolen have en standard, som gør den til børnenes og familiernes naturlige førstevalg. Det er en falliterklæring, når en folkeskole skræmmer børnefamilier væk fra et bestemt byområde, så de søger skoler i andre bydele eller uden for København.

“Gode folkeskoler styrker fællesskabet og gavner alle”

Hans Præstbro, Socialdemokratiet

En af de vigtigste forudsætninger for at ændre på det, er at gå håndfast til værks over for de bagvedliggende årsager til, at forældre fravælger bestemte skoler. Først og fremmest skal vi undgå opdelte skoler, hvor børn klumper sig sammen efter sproglig og økonomisk baggrund. Og her skal der være et særligt fokus på udskolingen, hvor opdelingen er størst. Vi skal insistere på, at folkeskolerne i København skal være blandede og afspejle den beboersammensætning, som byen – ikke kun kvarteret – har.

I København er omkring 30 pct. af skoleeleverne tosprogede. Det kan man sige er en stor andel, men jeg mener ikke, at dette i sig selv er noget problem. Problemet er snarere, at de tosprogede elever er ujævnt fordelt. På syv københavnske folkeskoler er over halvdelen af eleverne tosprogede. Det får etnisk danske familier til at vælge skolerne fra. Og det betyder mere og mere opdelte skoler på de ældste klassetrin. På hele 12 ud af de i alt godt 50 folkeskoler er der et overtal af tosprogede elever i udskolingen.

Det er ikke godt for fagligheden, hvor især de tosprogede drenge klarer sig dårligere end gennemsnittet. Og det er ikke godt for integrationen og den sammenhængskraft og lighed, som er så vigtig for vores by. Hvis jeg bliver valgt til Borgerrepræsentationen, vil jeg arbejde for en mere lige og retfærdig fordeling. Alle børn skal kunne gå på en skole, hvor elevsammensætningen afspejler den by, vi bor i.  Vi skal turde sætte et mål for, at der ikke må være et flertal af tosprogede på nogen folkeskoler i København. Og så skal vi se på, hvordan vi fordeler eleverne bedre, så vi får blandede folkeskoler overalt i byen. 

Vi har for mange skoler, som har mere end 50 pct. tosprogede elever, og som har svært ved at fastholde etnisk danske elever. Derfor får vi opdelte udskolinger i København. Det skal vi gøre op med. Ingen folkeskoler skal have mere end 50 pct. tosprogede. Det ved jeg fra min tid som formand for skolebestyrelsen på Ellebjerg Skole i Sydhavnen, at mange tosprogede forældre også ønsker sig. De synes også, det er et problem, når skolernes etniske balance tipper. Derfor er det i alles interesse at få taget de nødvendige politiske beslutninger for at skabe fremragende folkeskoler.

Et loft over antallet af tosproglige elever kan naturligvis ikke gøre det alene. Vi skal også se på de fysiske rammer, og om skolerne har de tilbud og den kvalitet i undervisningen, som gør dem til naturlige førstevalg. Fx skal det være muligt at få god og sund mad på alle vores skoler. Alle skoler skal være madskoler med eget køkken, hvor eleverne inddrages i god madlavning og madkultur.

Læs mere:

Mine tanker for Sydhavnen

Et godt fritidsliv

Stem 2450